Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


region

« »
  Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

SUPEROFERTA
POLECANE INWESTYCJE
OFERTY LUKSUSOWE
   

Raport Agencji Nieruchomości Rolnych na temat ilości sprzedanych gruntów w I, II i III kwartale 2004 r.

Jak wynika z raportu w transakcjach sprzedaży gruntów rolnych zawartych przez Agencję:
  • I kwartale 2004 r. uzyskano średnią cenę za 1 ha - 3974 zł,
  • II kwartale 2004 r. uzyskano średnią cenę za 1 ha - 4276 zł,
  • III kwartale 2004 r. uzyskano średnią cenę za 1 ha - 4537 zł,
Ilość sprzedanych gruntów Zasobu WRSP w 2003 r. była niższa niż w dwóch poprzednich latach. Zapowiada się, że w 2004 r. będzie jeszcze niższa. Wśród zadań Agencji ustawodawca wyraźnie wymieniał prywatyzację mienia rolnego Skarbu Państwa, którą należy rozumieć, jako zmianę stosunków własności, a więc zbycie własności państwowej na rzecz prywatnych właścicieli. Do 30 września 2004 r. Agencja przejęła ze wszystkich źródeł 4707,8 tys. ha gruntów. Poza gruntami Agencja przejęła 333 736 mieszkań oraz 4 057 obiektów rolno-przemysłowych i usługowych oraz 2 255 zespołów dworskich i pałacowo-parkowych.Przejęte przez Agencję poszczególne rodzaje mienia zostały sprywatyzowane w różnym stopniu. Według stanu na koniec września 2004 r. Agencja sprzedała:
  • 296 770 mieszkań, tj. blisko 90 % przejętych,
  • 1 432 tys. ha gruntów – 30,4 % gruntów przejętych,
  • 1620 obiektów rolno-przemysłowych i usługowych,
  • 933 obiektów zabytkowych (zespołów dworskich i pałacowo-parkowych) 41,4 % przejętych.
W trzech kwartałach 2004 r. oddziały i filie Agencji zaoferowały 104,5 tys. ha do sprzedaży na przetargach, a ustalono kontrahentów na nabywców na 45,6 tys. ha (44 % zaoferowanej powierzchni, w latach poprzednich 40 %), w tym ustalono kontrahentów na nabywców na przetargach ograniczonych na 10,6 tys. ha (22,1 tys. ha w ciągu 4 - ech lat), z czego prawie 100 % to rolnicy zamierzający powiększyć gospodarstwo. W tym samym okresie sprzedano 57,8 tys. ha gruntów, w tym 30,1 tys. ha w drodze bezprzetargowej, z czego 98 % w drodze pierwszeństwa nabycia. Wielkość sprzedaży gruntów Zasobu WRSP w 2003 r. była znacznie niższa niż w dwóch poprzednich latach, zapowiada się, że w 2004 r. będzie jeszcze niższa. Najwięcej sprzedał oddział w Gdańsku, w Olsztynie i Rzeszowie. Różnice w sprzedaży w znacznym stopniu wynikają z ilości gruntów przez nie przejętych i będących jeszcze w Zasobie, jak również z atrakcyjności terenu i niskiej ceny Analizując średnie ceny sprzedaży gruntów widać, że małe działki (do 1 ha) były najdroższe, płacono za nie średnio ponad 6 tys. zł/ha, w oddziale bydgoskim nawet ponad 12 tys./ha . Najwyższe ceny w III kwartale za 1 ha gruntów rolnych (ponad 7 tys. zł) uzyskały oddziały w Poznaniu i Opolu oraz nieco poniżej 7 tys. zł w Bydgoszczy, najniższe natomiast niewiele ponad 3 tys. zł w filii w Zielonej Górze i Suwałkach oraz w oddziale rzeszowskim i lubelskim. Sprzedaż nie wzrosła mimo zniesienia od 30 stycznia 2004 r ograniczenia sprzedaży z kilku powodów. Główny wiąże się z aktualizacją Planów Przestrzennego Zagospodarowania, z koniecznością dostosowania się Agencji do opracowywanych przez każdą gminę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Oddziały terenowe Agencji wstrzymują sprzedaż niektórych nieruchomości rolnych ze względu na zmiany ich funkcji z rolniczych na nierolnicze. W tych przypadkach wiąże się to z dodatkowymi czynnościami związanymi z wydzielaniem nieruchomości atrakcyjnych, jak również poprawianiem wycen nieruchomości. Inny powód to niskie dochody rolników, ze względu na utrzymującą się złą koniunkturę w rolnictwie. Spadek sprzedaży należy także wiązać z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego przeciwdziałającą nadmiernej koncentracji ziemi w rękach jednego nabywcy.Źródło: Agencja Nieruchomości Rolnych,  
04.12.2004

Archiwum: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
kraj, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.