Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


region

« »
  Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

POLECANE OFERTY
POLECANE INWESTYCJE
   

Nadzór budowlany pod lupą

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB) – w 16 inspektoratach wojewódzkich i w 48 powiatowych. Kontrolą objęto okres od 11 lipca 2003 r. (czyli dnia wprowadzenia nowelizacji Prawa budowlanego) do 30 czerwca 2005 r.
Inspektorzy NIK negatywnie ocenili funkcjonowanie organów nadzoru budowlanego. Przede wszystkim – jak podano w ustaleniach pokontrolnych – „mimo istotnej zmiany przepisów Prawa budowlanego (m.in. przeniesienia części kompetencji z organów administracji architektoniczno-budowlanej na organy nadzoru budowlanego), nie dostosowano struktury organizacyjnej nadzoru do obowiązków nałożonych ustawą”. Ponadto, nałożenie na te organy obowiązku wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, wykonywania obowiązkowych kontroli, a także załatwiania skarg i wniosków, spowodowało ograniczenie liczby kontroli planowych w terenie. W raporcie NIK zwrócono również uwagę na fakt, że zwiększenie zatrudnienia pracowników w inspektoratach powiatowych (średnio o ponad 50 proc.) nie spowodowało poprawy terminowości załatwiania spraw. W 48 jednostkach powiatowych procentowy wskaźnik decyzji niezałatwionych w ciągu 2 miesięcy w II półroczu 2003 r. wynosił 25,5 proc., w 2004 r. – 26,7 proc., a w I połowie 2005 r. 19,8 proc. Nieprawidłowo prowadzono również ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto – jak wykazała kontrola – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie weryfikował działań inspektoratów lokalnych, pomimo rosnącej liczby skarg składanych na legalność i rzetelność działań podejmowanych przez te organy. Niewielka liczba kontroli przeprowadzonych w terenie, wzrost liczby skarg na funkcjonowanie nadzoru budowlanego oraz słaba znajomość przepisów Prawa budowlanego to – zdaniem NIK – okoliczności wskazujące na pilną potrzebę reorganizacji GUNB.


Źródło: "Krakowski Rynek Nieruchomości" nr 11/2006,  
22.05.2006

Archiwum: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
kraj, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.

W Krakowie więcej chętnych niż mieszkań
Wiadomość
W Krakowie więcej chętnych niż mieszkań