Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


region

« »
  Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4

SUPEROFERTA
POLECANE OFERTY
POLECANE INWESTYCJE
   

Klucz do osiągnięcia spójności terytorialnej

Program pracy ONZ-HABITAT w regionie w latach 2009-2010 oraz kwestie finansowania mieszkalnictwa w kontekście globalnego spowolnienia gospodarczego to główne tematy trzeciego posiedzenia Rady Doradczej Warszawskiego Biura ONZ-HABITAT, które odbyło się 7 września w Warszawie.

W zorganizowanym z inicjatywy ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka spotkaniu uczestniczyły delegacje z krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.
Urbanizacja jest kluczem do osiągnięcia spójności terytorialnej zarówno wewnątrz UE, jak i z krajami z nią sąsiadującymi. Uznanie tych spraw za priorytet powinno znaleźć odbicie w polityce regionalnej oraz w pokrewnych inicjatywach sąsiedzkich, takich jak Partnerstwo Wschodnie – powiedział przewodniczący spotkania, wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, na zakończenie obrad Rada Doradcza przyjęła następujące oświadczenia, dotyczące kwestii związanych z:

1. Finansowaniem mieszkalnictwa (w obliczu kryzysu na światowym rynku finansowym, który dotknął także sektor mieszkaniowy, Rada rekomenduje, by kraje regionu dostosowały swoje działania dotyczące finansowania mieszkalnictwa i opracowały programy umożliwiające dostęp do zasobów mieszkaniowych osobom nisko i średnio uposażonym, poprzez formułę mieszkań na wynajem).

2. Inicjatywami regionalnymi oraz ich wpływem na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych i dostępem do zasobów mieszkaniowych (strony stoją m.in. na stanowisku, że jedną z kluczowych inicjatyw UE skierowanych do krajów Europy Wschodniej powinny być działania mające na celu wzrost ich potencjału radzenia sobie z wyzwaniami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zapewnienia dostępnych zasobów mieszkaniowych; jednym z zadań ONZ-HABITAT powinno być dążenie do uwzględnienia tych kwestii w inicjatywach realizowanych przez UE oraz wypracowania wspólnych stanowisk krajów regionu).

3. Spójnością terytorialną w kontekście inicjatyw sąsiedzkich i regionalnych UE (strony zgadzają się, że specyfika obszaru/terytorium wpływa na zróżnicowanie ich potrzeb i możliwości rozwoju, w tym rozwoju sieci i struktur osadniczych; to zróżnicowanie powinno być brane pod uwagę przy kreowaniu polityk względem danego obszaru; wskazuje się przy tym na konieczność włączenia do działań Biura w Warszawie rozwoju ponadnarodowej typologii oraz wyznaczenia zagadnień funkcjonalnych i problemowych, które stanowić będą podstawę do opracowania zaleceń, co do szczegółowej aktywności w tej dziedzinie, w tym również działań popieranych i realizowanych przez kraje UE).

4. Aktywnością europejską w kontekście zrównoważonego rozwoju miast opartego na założeniach Karty Lipskiej
(strony podkreślają, że zrównoważony rozwój i zarządzanie ośrodkami miejskimi w naszym regionie powinno uwzględniać zarówno rozwój gospodarczy i społeczny, jak i ich dziedzictwo kulturowe i historyczne; w związku z tym, strony opowiadają się za wdrożeniem w życie założeń Karty Lipskiej, w ramach tworzenia zintegrowanej polityki miejskiej UE; zdaniem stron, przyszła działalność Biura w Warszawie powinna pozostawać w zgodzie z przesłaniem Karty Lipskiej i działaniami w ramach Reference Frameworks i obejmować m.in. informowanie na temat obecnych wyzwań w dziedzinie polityki miejskiej, stymulowanie rozwoju sieci powiązań między miastami regionu oraz umożliwiać wymianę informacji na tematy związane z ośrodkami miejskimi).

Warszawskie Biuro ONZ-HABITAT powstało w 2006 r. jako pierwsza tego typu instytucja w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w Warszawie 24-25 lutego 2007 r. 
 

 


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 7.09.2009,  
08.09.2009

Archiwum: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
kraj, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.

Brak strategii mieszkaniowej blokuje dopłaty z budżetu
Wiadomość
Brak strategii mieszkaniowej blokuje dopłaty z budżetu